CASE - Lokalcenter Rosengård

REVOLUTIONERER PLEJEN

Fra 'at løbe fra borger til depoter’ til 'Lean-vogne gav mere tid og nærvær - og et plus på budgettet!'

Møbler til opbevaring på plejehjem

"Lean-vognen giver struktur og sikrer, at vi har alt med. Jeg synes det er rart, at alt er gemt væk i Lean-vognen og let tilgængeligt. Jeg kan slet ikke forestille mig en hverdag uden dem."

Udtaler Social- og Sundhedshjælper Christina Larsen

CARE SERVICE TROLLEY - COMBI

effektivt og specialdesignet arbejdsbord med depot og forsyninger - alt indenfor arms længde

Møbler til opbevaring på plejehjem
Care Service Trolley COMBI er en TO- i -ÉN løsning. Løsningen består af Care Trolley og Service Trolley. Care Trolley fungerer som et mobilt, effektivt og specialdesignet arbejdsbord både til den personlige hygiejne og som kontor med plads til LapTop PC mm. Den er også indrettet, så den hurtigt kan bringe al urent tøj, linned og håndklæder ud af boligen. Service Trolley fungerer som et mobilt depot fyldt op med plejeartikler, remedier, linned og meget andet. I kombination sikrer de to Trolleys, at I har ALT, hvad I skal bruge, lige ved hånden, og at I ALTID er hurtigt klare til en plejesituation.
Møbler til opbevaring på plejehjem
Care Trolley SOLO anvendes som et mobilt, effektivt og specialdesignet arbejdsbord, som fast inventar i borgerens egen bolig. Udover funktionen som JERES arbejdsbord har den borgerens egne plejeartikler og remedier, som linned, håndklæder, bleer, cremer, børste o.a. med ombord. Det betyder, at I har ALT, hvad i I skal bruge, inden for rækkevidde - også vandfade og skraldespand. Arbejdsmiljø, ergonomi og smittefrie zoner har været i top-fokus i indretningen af denne løsning.

CARE TROLLEY - SOLO

Effektivt og specialdesignet arbejdsbord – med eller uden mobilt kontor

SERVICE TROLLEY - SOLO

mobilt depot med forsyninger af udvalgte pleje- og sygeplejeartikler, remedier og andre nyttige ting - indenfor arms længde

Møbler til opbevaring på plejehjem
Service Trolley SOLO er et mobilt depot og indeholder de almindelige plejeartikler og remedier, håndklæder, linned, sygeplejeartikler o.a., som I normalt henter og lægger ind i boligen. I stedet tager I Service Trolley diskret med rundt på jeres daglige borgerbesøg. I vil ikke længere blive afbrudt i plejesituationen for at hente noget, I pludselig står og mangler. Service Trolley SOLO står klar med de nødvendige friske forsyninger, et mobilt depot lige indenfor rækkevide.
Møbler til opbevaring på plejehjem
Trygheds Trolleyen skaber trygge rammer i borgerens/patientens sen-terminal fase og ved mors med en mobil Plustid Trygheds Trolley. Den er specielt designet af og til pleje- og omsorgspersonalet og understøtter udførelsen af kerneopgaven sammen med borgeren og pårørende - i primær- og sekundærsektoren. For borger/patienter og pårørende vil de opleve, at der er mere ro og tid til at samarbejde og udveksle viden med personalet, i en svær tid samtidigt med, at personalet oplever at kunne beholde det faglige og mellemmenneskelige fokus.

TRYGHEDS TROLLEY

Ro om livets afslutning på bl.a. plejecentre, Hospice, hospitaler, mm

samskabende FORBEDRINGS TAVLER

Stærkt innovativt, samskabende værktøj, der understøtter fælleskultur følelsen – ”Jeg er en del af Team’et”

Møbler til opbevaring på plejehjem
Understøt teamkultur følelsen med Plustids Forbedringstavler og nudg de løbende forbedringer ind med Teamets egen 'Triage' - og skab hurtigt ejerskab.  Forbedringstavlerne fungerer som et enkelt ledelses- og Team PDCA-værktøj, som opsporer spirende problemer i opløbet. Værktøjet sætter LEAN effektivt skub i at lede efter ideer til forbedringer. Værktøjet, der er designet i tæt samarbejde med fagpersonaler, sikrer de løbende kort- og langsigtede effektmålinger og kvalitetssikringen. Opdages fx. tidsrøvere eller arbejdsgange, som ikke virker hensigtsmæssigt i  hverdagen med Trolleyerne, så reagér hurtigt og omsæt de gode idéerne til handling gennem selvstyring og selvledelse. Opfølgning med en spørgende Plustid APP sikrer forbedringseffekten forbliver ny bedste praksis.

stemningsbilleder

galleri

Photo by Josephine Sander Kierstein