Vi leverer rullende depoter til ældreplejesektoren

Både offentlige og private ældreplejeinstitutioner har typisk høje krav til de ansatte, som skal arbejde hurtigt, effektivt, hygiejnisk og samtidigt være nærværende og samskabende med borgerne. Det kan skabe situationer med øget pres og stres i hverdagen. Den udfordring har vi taget op. Netop det at finde tid og ressourcer til det vigtige – nærvær og samskabende tid med borgeren – er et centralt fokusområde for os. Derfor har vi designet to typer Trolley-vogne, som er en del af en innovativ helhedsløsning. Det betyder, at personalerne får frigjort mere tid til det vigtigste – fagligheden og borgeren.

Møbler til opbevaring på plejehjem

Vores Plustid Care Service Trolley betyder, at alle artikler og remedier følger med os overalt i plejen - og så er det blevet mere hjemligt hos borgeren.

Social og sundhedshjælper i ældreplejen

Jeg skal ikke ud og finde
tingene på et depot, som måske
ikke er blevet fyldt op. Det betyder, at jeg ikke bliver afbrudt hele tiden, når jeg er inde hos borgeren. Det sparer tid og giver mig langt mere plads til nærvær med borgeren. Det er jeg rigtig glad for.

Udtaler social- og sundhedassistent
i ældreplejen

Nu har vi plastbandager og mange andre artikler med os på en Trolley, når vi kommer ud til borgerne. Før skulle vi huske alting, og hvis vi havde glemt noget, måtte vi tilbage og hente det på depotet. I dag sparer vi mange skridt (og tid) frem og tilbage, og vi kan derfor tilbringe en større del af vores tid hos borgerne når de har brug for os.

Udtaler social- og sundhedshjælper
i ældreplejen

I min daglige pleje opgaver kan jeg lynhurtigt komme af med
affald og urent tøj. Det betyder, at vi ikke længere er plaget af lugtgener. Det er rigtig vigtigt for os og giver os en mere hjemlig hverdag sammen med borgerne. 

Udtaler social- og sundhedassistent
i ældreplejen

Møbler til opbevaring på plejehjem

Efter 9 måneders brug af Trolley-løsningen viser det sig også, at vi har færre depoter og så har vi opnået en besparelse på forbruget af linned. Vi har halveret vores linnedforbrug i kroner og ører! Det handler både om personalets øgede fokus på at undgå spild, men også om, at vi ikke længere har små ‘hamstringer’ rundt omkring – eller ‘låner’ fra hinanden.

Udtaler centerleder på plejecenter

Møbler til opbevaring på plejehjem

Det har været afgørende for Plustid Care Service Trolley’ens bæredygtighed, at den var let at betjene, nem at håndtere for personalet, og i det hele taget indbyder den til god hygiejne med et adskilt rullende arbejdsbord med håndsprit, cremer og andet, til den personlige pleje.

Udtaler tværgående sygeplejerske på plejecenter

Møbler til opbevaring på plejehjem

Trolleyens særlige indretning indbyder til en lettere personlige pleje og -vask med borgeren, godt hjulpet af en baljeløsning – en til ‘øvre vask’ (blåt håndtag) og en til ‘nedre vask’ (rødt håndtag). Alt har en fast plads på Trolleyen og er selvforklarende – nem at lære og bruge – også for vores afløsere.

Udtaler social- og sundhedshjælper
i ældreplejen

Kom med mig en tur på arbejde ...

Videoen viser en sekvens af billeder fra en dagvagt, hvor du følger min kollega og mig, fra vi ankommer, til vi går hjem.

Vi har fået fjernet rigtig mange tidsrøvere i vores hverdag og den er blevet let og overskuelig med Care Service Trolley løsningen – selv for vores afløser.

Play Video

Kom i gang

Gratis sparring

For os er det vigtigt, at I får en succesfuld oplevelse af en CareServiceTrolley løsning, der matcher netop jeres behov. Kontakt os og tal med en erfaren rådgiver, som har stor viden og indsigt indenfor ældreplejesektoren med optimering af tid, ressourcer og arbejdsmiljø.

Garanti for en god start

I alt, hvad vi gør, arbejder vi med en brugerinddragende tilgang – i øjenhøjde. Det betyder, at vi både leverer en tilpasset CareServiceTrolley løsning og leverer hjælp i forhold til en implementering samt en professionel støtte til en god brugeropstart.

Løbende support

Efter behov leverer vi som tillæg også en 24/7 supportordning, hvor der er mulighed for at trække på en livline.